عکس جنجالی پگاه آهنگرانی در اینستاگرام محمدرضا گلزار

عکس جنجالی پگاه آهنگرانی در اینستاگرام محمدرضا گلزار

این عکس سیاه و سفید که پگاه آهنگرانی هم در آن حضور دارد را محمدرضا گلزار در صفحه شخصی اینستاگرام منتشر کرد و یک جنجال به پا کرد.

گلزار که به تازگی عکس زیر را در صفحه اش گذاشته با هجوم تعدادی از هوادارانش مواجه شد.

عکس جنجالی پگاه آهنگرانی در اینستاگرام محمدرضا گلزار

در این عکس که عوامل یک فیلم عکسی دسته جمعی گرفته اند عده زیادی از طرز ایستادن پگاه آهنگرانی انتقاد کردند و ژست ایستادنش را به دور از شان زنانگی او دانستند.